Под патронажа на областния управител се проведе кръгла маса на тема „Нови идеи, нови възможности“

Днес в Зала 5 на Община Благоевград по инициатива на Съюза на народните читалища се проведе кръгла маса на тема „Нови идеи, нови възможности“. Събитието премина под патронажа на областния управител Мария Димова.
Представители на читалища и читалищни дейци от област Благоевград се включиха в днешната среща, за да обсъдят бъдещето развитие на читалищата и тяхната роля в съхранението на нематериалното културно наследство.

Участие в кръглата маса взеха д-р Силва Хачерян – директор на Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ в Министерството на културата, председателят на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов и доц. д-р Петьо Кръстев – председател на журито за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“, 2022 г. за област Благоевград.

Кръглата маса бе посветена и на 20-та годишнина на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство.
Областният управител Мария Димова приветства всички участници във форума и подчерта изключителната роля на читалищата за съхраняване на българската култура и традиции, за създаване условия за опазване и разпространение на духовните ценности, подпомагане развитието на творческите способности и задоволяване културните потребности на населението.

Д-р Николай Дойнов, от своя страна изтъкна, че сътрудничеството между читалищата и Областната администрация е изключително важно за тяхната успешна работа. Председателят на Съюза се обърна към колегите си с призив да се намерят креативни идеи за развиване и подобряване на работата, така че тяхната дейност да бъде популяризирана, за да могат да се привлекат повече хора, които да ползват услугите им.
Беше проведена конструктивна дискусия, на която бе взето решение за подобряване на вътрешната комуникация между отделните читалища, с цел размяна на идеи и опит

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене