Дупница започна ревизия на декларациите за сметосъбиране и сметоизвозване

_thumb (1)Община Дупница започва проверка на подадените от физически и юридически лица декларации през миналата година за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване за 2014 година. Точно 1554 са подадените през миналата година декларации и те ще бъдат проверени. Съгласно Наредбата за определяне на такси и цени на услуги глобата за установено некоректно подаване на декларация е 3-кратния размер на годишната такса за смет, но не по-малко от 500 лв. Установените ще бъдат глобени съгласно Законът за административните нарушения и наказания.

Подаването на декларации за освобождаване от тези такси за следващата година започна в началото на този месец и изтича на 31 декември. Те също ще бъдат проверени през следващата година. Подалите некоректни декларации за 2015-а, могат до края на тази година да ги оттеглят от деловодството на общината.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене