Община Разлог отправя апел към всички стопани на кучета

Община Разлог припомня, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки – животните да не създават опасност за хора или други животни.
Община Разлог напомня, че е забранено извеждането на кучета без повод, а на агресивни – и без намордник. Забранено е разхождането на кучета на детски площадки и места, обозначени със забранителни знаци.

Всички животновъди, следва да спазват Наредбата на Община Разлог за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция, в която е описано, че се забранява свободното пускане, без присъствието на пастир, на всякакъв вид добитък в полските райони, а придружаването на стада до 150 броя животни, от страна на кучета пазачи- не трябва да надхвърля два броя. Стада над 150 броя животни следва да бъдат придружавани от максимум 3 броя кучета-пазачи, като същите са снабдени със спъвачи.

Съобразно Закона за защита на животните, собствениците на животни-компаньони осигуряват стерилизация им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.
Всеки собственик на домашно куче е длъжен да го регистрира по местоживеене, както и да заплаща годишна такса, което се изисква по реда на Закона за местни данъци и такси.

В правомощията си Община Разлог има право да санкционира собственици, чиито кучета се разхождат безпризорно в населените места и извън тях. Съобразно Нормативната уредба, Община Разлог има право за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение и налага глоба.
Съгласно чл.42.ал.2. от Закона за лова и опазване на дивеча съобразно подивели и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони се унищожават.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене