Кметът Методи Байкушев обсъди с финансовия министър план за оздравяване на Община Благоевград

Серия от работни срещи проведе в Министерство на финансите кметът на Благоевград Методи Байкушев. С министъра на финансите Асен Василев и екипа му кметът обсъди всички финансови проблеми на Общината и вариантите за решаването им, включително липсата на 6 780 000 лева целеви средства, предстоящите плащания по Анаеробната инсталация за биоотпадъци, запорите на сметки на Общината и множеството текущи разходи, които предстои да се направят. Министърът беше запознат с тежкото финансово наследство – освен липсващите 6,7 милиона лева, 2,1 милиона лева са задълженията към доставчици, 1.44 млн. лв. от които просрочени. 4,32 милиона лева са предстоящите до края на ноември т.г. плащания, а касовата наличност е едва 480 хил. лева.

Постигнато бе съгласие с подкрепата на МФ да бъде реализирана програма за стабилизиране на общината.

Коментирана бе и възможността Община Благоевград да поиска допълнително финансиране чрез заем от държавата, с което да се покрие финансовата липса от 6.7 млн. лв. Кметът Байкушев пое ангажимент до края на годината Общината да събере 3 милиона лева от местни данъци и такси, което ще помогне значително посрещането на текущите разходи. Обсъдени бяха изтичащите проекти по ОПОС – Оперативна програма „Околна среда“ и проектите по „Региони в растеж“.

Средствата в бюджета на Община Благоевград са твърде несъразмерно разпределени, е становището на експертите от Министерство на финансите, според които е нелогично една трета – 9.5 млн. лв., от бюджета на Общината за 2023 г., който е 31 милиона лева, да са насочени към културните институти. Обърнато бе внимание и за множеството общински предприятия и инхаус процедури, които са потенциален източник на нерегламентиран теч на средства.

Коментирани бяха и възможностите за осигуряване на адекватно финансиране на емблематичния ансамбъл „Пирин“ и благоевградската Камерна опера, която е една от 5-те такива опери в света. Набелязани бяха мерки за увеличаване на субсидията към двете културни институции в партньорство с Министерство на културата, сред които дофинансиране, чрез държавни и европейски програми. Ще бъде изготвен план за модернизация на дейността и привличане на допълнителни приходи.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене