Областният управител откри среща за социалното предприемачество в Благоевград

Областният управител Мария Димова откри среща, посветена на социалното предприемачество, в една от шестте регионални фокус-точки в Благоевград.
По време на срещата Теменужка Златанова – координатор на регионалната фокус-точка в Благоевград представи проект „Развитие на социалната икономика“ и разясни основната му цел – развитие на регионален подход на политиката по социална и солидарна икономика и създаване на фокус-точки, с цел модернизиране на предприятията на социалната и солидарна икономика.
Пред представители на държавни институции, неправителствени организации и студенти бе разяснено, че освен създаването на работни места, социалната икономика сближава и приобщава на основата на ценности като солидарност и демократичност.

Презентация на социалната икономика в Европейския съюз направи Илина Якова, председател на Сдружение „Юни Партнерс“. От представените данни стана ясно, че едва 1 % от предприятията в България са регистрирани като социални. Г-жа Якова представи и новия портал за социална икономика, който предоставя информация за финансиране от ЕС, възможности за обучение, събития, ресурси и др. Той съдържа най-актуалната информация за всяка държава.

„Приветствам идеята за създаването на мрежи и провеждане на обучения, инициативи и партньорства за приобщаване на социалните предприемачи към социалния и граждански диалог с държавните институции, местната власт и местните общности. Защото това доказва, че този център няма да бъде само работно пространство – тук ще бъде и място за обмен на идеи, сътрудничество и вдъхновение. Винаги съм вярвала, че сътрудничеството между държавните институции, неправителствените организации, университети и други е правилният път за постигане на значим успех във всяка сфера.“, подчерта областният управител Мария Димова.
С такива срещи и дискусии се поставя началото на мрежа от партньорства, категорични бяха от Фокус-точка Благоевград, която отговаря за целия Югозападен регион.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене