Община Дупница спечели финансиране за изграждане на Младежки център

Община Дупница спечели финансиране за изграждане на Младежки център по процедура за подбор „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от общинската администрация. Проектът е на стойност 1 799 947,95 лв. и предвижда изграждането на нова сграда за младежки дейности на терена на бившето поделение на строителни войски, както и финансиране на редица дейности за младежи на възраст от 13 до 29 години.

„Проектното предложение за бившия КЕЧ беше спечелено в изключителната конкуренция на още 23 допустими кандидати по процедурата. Предложението ни е класирано на трето място от общо 10 одобрени проекта. Важното е, че вече има решение по този терен, за който повече от 3 години очаквахме да бъде отворен механизъм за финансиране. Кварталът е гъсто населен и с реализирането на начинанието теренът ще носи ползи за всички млади хора на територията на Община Дупница“, каза изпълняващият длъжността кмет на Община Дупница Олга Китанова, цитирана от пресцентъра на общината.

Схемата за финансиране предвижда Младежките центрове да се реализират по модел, предложен от Европейския управителен комитет за младежта, който разработва проект за популяризиране на европейските младежки центрове на Съвета на Европа (СЕ) като инструменти за определяне на стандарти и примери за най-добри практики за младежката политика. По време на работа ще бъде следван и надграден моделът на вече изградените в България младежки центрове, подкрепени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът на Община Дупница предвижда привличане на ученици и млади хора в дейностите на центъра, стимулиране и мотивирането им за изпълнение на инициативи в подкрепа на личностното и общностното развитие, изграждане на меки умения чрез методите на неформалното образование, организиране на културни, граждански и образователни инициативи, атрактивни за младите хора. Заложени са съвместни обучения и събития в мрежа с други центрове в България и Европа. За осъществяването на тези дейности ще бъдат назначени 2 младежки работника, 1 образователен медиатор и 1 управител, които ще администрират дейността на центъра, уточниха пред БТА от пресцентъра на администрацията.

Оттам допълниха, че спечелилите кандидати са в очакване на покана за подписване на договор. Обектът в Дупница разполага с проект и разрешение за строеж.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене