Инж. Венелин Трошанов: Всичко заложено в програмата ми е постижимо!

Интервю с инж. Венелин Трошанов – независим кандидат за кмет на Благоевград, издигнат от Инициативен комитет

 Днес отбелязваме 115 години от обявяването на независимостта на България. Какво според Вас символизира празника, с оглед наближаващите местни избори и широко употребяваната дума независим? Има ли независимост в политиката?

Днес честваме 115 години от провъзгласяването на българската независимост! Днес имаме нужда от независими личности, които да обединяват народа. Независимост може да има, когато човек си позволи да казва истината и да не се страхува! Аз съм независим кандидат за кмет, подкрепен и издигнат от Инициативен комитет.

 Какво може да накара човек да влезе в политиката и да иска да управлява Благоевград?

Бъди промяната, която искаш да видиш около себе си! Човек взима такива смели решения, когато е твърдо убеден във възможностите си, познава проблемите на града и е уморен от празни популистки обещания. Решението ми произтича от дълбокото и искреното ми желание да видя родния си Благоевград, стабилен, развит, проспериращ, спокоен, привлекателен, иновативен, превърнат в зелен и умен град. Благоевград заслужава честен човек, милеещ за града, който има безкористно отношение и цели, човек, който да поставя обществения пред личния интерес. Благоевград заслужава алтернатива и ново начало! Алтернативата- това съм аз!

  • Как оценявате Благоевград днес?

Мога да говоря с часове за проблемите на града, мисля, че всички ги виждаме. Хората и бизнеса в Благоевград се ,,задъхват“. Но тук важното е да споменем, че изход винаги има и решение също! Затова излизам с конкретни решения за града, които ще спомогнат за неговото развитие и сигурно бъдеще.

Благоевградчани имат избор – да вземат нещата в свой ръце. На 29 октомври хората ще определят града в каква посока да поеме. Кандидатите вече са ясни, стореното е видимо и ще се помни още дълго, бъдещето обаче може да бъде променено. И то зависи от всички нас.

Скъпи съграждани, търсете личности, които дават решения на проблемите! Търсете подготвеността и експертизата в кандидат-кметовете, открийте отношението им към дадени проблеми в града, които никак не са малко! Задавайте въпроси, четете програми, търсете и ще се убедите в намеренията, начинанията, експертността и (по)следствията.

Имате ли конкретна програма за решаването на всички проблеми в Благоевград и как ще я реализирате?

Предизборната програма, която подготвих за Благоевград, е изключително подробна, адекватна, реализируема и крайно необходима. Реализирането й ще бъде обезпечено от европейски програми, национални програми, фондове, проекти, държавен бюджет, общински бюджет, с конкретни срокове на изпълнение. Вярвам в силите и възможностите си, имам енергията и ще положа необходимите усилия Благоевград да се превърне в модерен, подреден, зелен и умен, чист, приветлив, европейски град, какъвто всички ние заслужаваме.

РЕШЕНИЯ ЗА БЛАГОЕВГРАД е моето конкретно послание към съгражданите ми, разкриващо потенциала, експертността и постиженията, с които мога да допринеса за благосъстоянието на града.

Управленската ми програма включва всички сектори с основни приоритети в тях за Благоевград – инфраструктура; зелен и умен град достъпен за всички граждани; справедливи данъци и балансиран общински бюджет; създаване на устойчив модел на кръгова икономика; дигитализация на административните услуги; индустриална зона; малките населени места; безстопанствените животни; образование; спорт; култура; туризъм.

  • Кои са основните акценти от програмата Ви, които се надявате да реализирате, ако бъдете избран?

Като строителен инженер знам колко важна за един град е инфраструктурата – довеждаща и свързваща. Ще започна с това – реновиране на съществуваща и изграждане на нова пътна настилка не само в града, но и в малките населени места, подмяна и изграждане на улично осветление на територията на община Благоевград. Изключително важно за мен е създаването на инфраструктурни условия за хора в неравностойно положение и хора с увреждания: рампи за достъпна среда, тротоари за незрящи; създаване на библиотека за незрящи; изграждане на специални детски площадки за деца със специални потребности в детските градини и ясли, в ЦГЧ, кварталите и малките населени места.

От съществено значение за бъдещите инвеститори е добрата инфраструктура. Следваща стъпка е активна политика за привличане и насърчаване на инвестиции в Благоевград, създавайки благоприятна и защитена бизнес среда, която да генерира силна местна икономика и работни места. Изграждане на Индустриална зона на база реален интерес от инвеститори, с фокус регионално развитие.

Следващата стъпка е разгръщане на туристическия потенциал на Благоевград, използвайки природните ресурси на града – минерална вода, ски местност, църковни маршрути, паметници на културата, археологически обекти и др. Създаване и развитие на фестивален туризъм – театрален, кино, музикален, оперен, танцов, цирков, графити фестивал, пърформанси, фестивал на уличните изкуства, фестивал на светлините. Превръщането на Благоевград в целогодишна туристическа дестинация, предлагаща качествен и конкурентен туристически продукт, ще спомогне за популяризирането на града в световен мащаб и налагането му като доверен партньор, благоприятен и надежден град с добра инвестиционна среда. В сектор култура, туризъм, спорт, IT, реклама, могат да бъдат ангажирани изключително много млади хора от Благоевград и в това е бъдещето на младите и студентски градове. Инвестициите в града, независимо в каква област говорим, ще повишат качеството на живот на жителите, също така ще успеем да задържим младите хора в Благоевград.

Друг важен елемент е дигитализация на административните услуги. Електронни услуги, бързи, модерни, лесни и удобни за гражданите и бизнеса, със стриктни правила и съкратени срокове за работа на администрацията. Следващата важна стъпка е изграждането на общински пунктове в малките населени места и кварталите на Благоевград за улеснен диалог и достъпност на гражданите до услугите на Общината – сигнали, жалби, проблеми, предложения, запитвания относно услуги, срокове и др. Тези компоненти ще създадат условия за добра и постоянна комуникация между граждани и администрация.

Създаването на устойчив модел за кръгова икономика е един от приоритетите ми, защото само и единствено тогава можем да постигнем коректно отчитане на генерирания от домакинствата и бизнеса отпадък. Направата на фотоволтаици на подходящи места в града, ще допринесе за намаляване на енергийната зависимост и по-ниски сметки за ток.

Няколко важни цели, които си поставям и за които ще работя са: подсигуряване на медицинско лице във всички села на територията на Община Благоевград, изграждане на нов и модерен общински приют за безстопанствени животни и реновиране, разширяване и увеличаване на капацитета на съществуващия приют; актуализиране на Наредбата за определяне на местните данъци и такси с цел достигане на справедлива стойност; изготвяне на балансиран бюджет с ясни приоритети, концентриран към големите възможности с цел видими резултати; създаване на отделен бюджет за капиталовите инвестиции; разумно управление на общинските активи; ефективен контрол по отношение на договорите за концесии в Благоевград; преглед на концесионните такси и анализ на условията и нарушенията по концесионните договори при стриктно спазване на българското и европейско законодателство.

  • На каква подкрепа разчитате за тези избори?

На хората, които искат промяна! Хората, които мислят за утре, не само за днес! Надявам се повече хора да осъзнаят, че ако не вземат отношение и не бъдат активни на 29 октомври 2023г., то организирания вот ще определи вместо тях бъдещето на всички ни! Нека не го позволяваме!

Надявам се, че хората запознавайки се с моята програма ще видят, че всичко, което съм заложил в нея е постижимо и е в интерес на всички жители на общината.

  • От кого ще потърсите подкрепа, ако се стигне до балотаж на изборите в Благоевград?

Ще потърся подкрепа от хората, от всеки, който иска промяна! Надявам се, че на евентуален балотаж, всеки кандидат кмет ще бъде воден от желанието за промяна, не в личен план, а в обществен. Отново ще кажа, че няма значение кой от коя партия е, дали е ляв, десен, центрист или националист, водещ е интереса на гражданите и Благоевград!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене