Чистят коритото на река Глазне в Банско

Банскалии познават добре буйния и понякога непредвидим характер на река Глазне. В историята на града се помнят няколко наводнения с тежки последици за населението. Поради това преди повече от половин век са изградени стените и праговете на реката, затова дъното на Глазне беше укрепено в протежение на почти километър в критична част от течението й , затова работим упорито за довършването на стените до водослива на Демянишка и Бъндеришка реки.

А ежегодното почистване на речното корито на Глазне е рутинна работа, която се извършва в края на лятото и началото на есента, когато водите са най-ниски, а тревите и храстите са спрели растежа си. Както всяка година, така и тази, планираното почистване е заложено месеци по-рано и изпълнението му не е в резултат на изказани мнения и препоръки по време на сесията на Общинския съвет на 14 септември. Тогава почистването на р. Глазне вече беше започнало в долната част на течението й и ще продължи по цялото протежение на коритото през гр. Банско.

Иван Кадев, кмет на община Банско

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене