Откриха нов учебен корпус в Първо ОУ в гр.Гоце Делчев

На територията на община Гоце Делчев вече няма учебно заведение на двусменен режим. Това стана възможно след като бе официално открит новият учебен корпус в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Гоце Делчев.

Кметът на общината Владимир Москов, директорът на учебното заведение Людмила Дерменджиева и председателят на Общинския съвет Димитър Балтаджиев, прерязаха лентата на новопостроената сграда, която е реализирана по проект „Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкции но детски ясли, детски градини и училища“.
Проектът е на стойност 965 888 лв., подготвен е от община Гоце Делчев и е финансиран от Министерство на образованието. Обзавеждането в новите класни стаи е направено със средства от бюджета на училището.

Освен новите учебни стаи, в които ще се учат децата от втори и четвърти клас, училището вече разполага и с актова зала за тържества.
„С разширението на Първо ОУ и санираната сграда на ПГ по МСС, е пред завършване цялостното обновяване на училищната инфраструктура в общината. В санирана сграда започва новата учебна година и в Трето ОУ. Там предстои вътрешен ремонт, благоустрояване на двора и изграждане на нови спортни площадки“, коментира кметът на община Гоце Делчев.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене