Община Гоце Делчев и община Щип от Македония ще партнират в общ проект в зелена инвестиция

Кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов да подготви и подпише партньорско споразумение между партньорите община Гоце Делчев и община Щип, Северна Македония и източно-плански регион за инвестиция в зелена инфраструктура. Това гласуваха съветниците на извънредно заседание на Общински съвет Гоце Делчев. Максималният финансов ресурс на поканата е 4 561 000 евро. Проектът се финансира на 100% по „Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония“ на ЕС. Максималният брой на партньорите с едно проектопредложение е четири, комбинирано между партньорите от двете страни.

Община Гоце Делчев подготвя предложение с наименование „Екоскеп“ – трансформиране на градските зони със зелена инфраструктура в партньорство с община Щип. Инвестиционните дейности които са предвидени да бъдат включени в проекта на община Гоце Делчев са свързани с реконструкция, основен ремонт и озеленяване на парковото площадно пространство, зелените площи пред Домът на културата в Гоце Делчев, ремонт на двата пешеходни моста над река Градска свързващи площадното пространство с централната част на града. Съветниците единодушно делегираха права на кмета Москов да подготви и подпише партньорско споразумение между община Гоце Делчев и община Щип за реализацията на проекта.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене