Заключителна конференция по трасгранична програма България – Гърция проведоха вчера в Гоце Делчев

Заключителната конференция бе последното събитие за проект „Бизнес, основан на знания и иновации в земеделието и хранителната промишленост“. Общата цел на проекта е да разработи усъвършенствана система за предприемаческа подкрепа на малките и средни предприятия от земеделието и храните в трасграничния район. Партньори по проекта от българска страна са Бизнес инкубатор гр. Гоце Делчев. За целите и резултатите от реализирането на проекта, специално за Топ Преса разясни директорът на Бизнес инкубатор Гоце Делчев, Росица Джамбазова.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене