ИНЖ. ВЕНЕЛИН ТРОШАНОВ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО: ,,В НАШАТА РАБОТА Е НЕОБХОДИМА ПРЕЦИЗНОСТ, ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕТАЙЛА И КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В СРОК“

Строителството, както и всяка друга сфера има своята история. Видима, непреходна, съхраняваща миналото в себе си история. Недвижима история.

Строителството започва от малкото и непретенциозното към голямото, иновативното, търпящо промени, срокове, техники, средства, спецификации, вървейки към създаването на исторически разказ за сътвореното от намесата на човека. В строителството е вплетена историята на човешката цивилизация.

Затова и избрах тази професия, защото чрез нея оставяш следа, отпечатък, всичко построено остава след теб, ставайки твоя визитка, то е за гражданите, за обществото. Направеното днес, остава след теб за бъдещото поколение! Затова много внимателно, прецизно и с мисъл трябва да подхождаме в проектите, защото те ще останат, ще дадат определена ,,посока“ за градското развитие.

Създаването на фирма за строителство, инженеринг, утройствено планиране и проектиране – ,,Селект Смарт Консулт“ ЕООД, е с цел да бъде предоставена възможност на клиентите за обезпечаване на целия процес в строителството – от консултации за стъпките и необходимите документи за строителство на сгради и съоръжения, през проектиране, до завършване и въвеждане на обекта в експлоатация.

Навременното изготвяне на документацията, правилните количествено-стойности сметки в строителството, правилният подбор на материалите, дейностите завършени в срок, спестяват време, финансов ресурс, енергия и излишни битови задължения.

,,Селект Смарт Консулт“ ЕООД е доверен партньор в строителството, осигуряващ спокойствие, гаранция за качество, естетика, функционалност, балансиран бюджет, изрядна документация и работа в срок.

 

Решенията взети ДНЕС, променят твоето УТРЕ!

Ти заслужаваш!

 

,,СЕЛЕКТ СМАРТ КОНСУЛТ“ ЕООД

ВАШИЯТ ДОВЕРЕН КОНСУЛТАНТ В СТРОИТЕЛСТВОТО!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене