Властта в Кюстендил с остра декларация срещу опитите за добив на злато в района

Общинският съвет в Кюстендил прие декларация против провеждането на процедури по издаване на разрешения за търсене, проучване и добив на метални полезни изкопаеми и сключване на договори за концесия за добив на полезни изкопаеми на територията на община Кюстендил. Декларацията беше прочетена от председателя на местния парламент Иван Андонов и получи подкрепа от присъстващите общински съветници.

В нея се изразява категорично несъгласие за територията на общината да бъдат откривани подобни процедури.

„Съществува значителна вероятност проучвателните и добивни дейности да окажат фатално, отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда в региона, да унищожат богатото биоразнообразие, да замърсят подземните води и да предизвикат необратима екологична катастрофа“, се казва в декларацията. С нея съветниците настояват Министерският съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, както и всички други компетентни институции да не допускат да бъдат откривани процедури по издаване на разрешения за търсене и проучване на метални подземни изкопаеми и за добив на метални полезни изкопаеми на територията на община Кюстендил.

Декларира се подкрепата на правото на всеки за живот в чиста и здрава среда. Администрацията на Община Кюстендил ще положи всички усилия, в това число и при необходимост завеждане на съдебни дела, за да гарантира принципите за опазване на чиста околна среда и съхраняване на биологичното разнообразие, както и изпълнение на специфичните цели в общинския план за развитие. Местната власт призовава всички организации да подкрепят декларацията.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене