Община Благоевград обнови още две детски площадки покрай алеята за парк „Бачиново“

Изцяло обновени две детски площадки очакват децата на Благоевград по алеята за парк „Бачиново“. Съоръженията в периметъра на кътовете за игра са подменени с нови такива, напълно отговарящи на изискванията за безопасност.

Положена е удороплоглъщаща настилка, монтирани са люлки, клатушки, пързалки, панели за игра и т.н.

Една от ремонтираните площадки покрай Алеята на здравето е предназначена за деца от 0 до 3 г., а втората е за малчугани от 3 до 12 г.

Оградите са пребоядисани.

Служители на ОП „Благоевград строй ремонт“ работят по реновиране на още кътове за игра в Благоевград и малките населени места. В момента се извършва ремонт на площадки, намиращи се в ж.к „Ален мак“ и кв. Грамада“.

Целта на Община Благоевград е в реновираните кътове да се създаде удобство и уют както за децата, така и за техните родители.

Община Благоевград призовава за отговорно отношение и опазване на общинското имущество! При забелязани нередности, сигнали могат да бъдат подавани на денонощните дежурни телефонни линии 073/88 44 34, 073/ 88 44 06.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене