Община Сатовча заделя 200 000 лв. от хазната за социални проекти

Общинският съвет в Сатовча даде съгласие да се ползват собствени общински средства за изпълнението на важни социални проекти. Решението е факт и то е по Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Съветниците одобриха предложението на кмета д-р Арбен Мименов  за временно предоставяне на оборотни средства в размер на 200 000 лева. Тези пари ще се изразходват за целите на четири вече изпълняващи се социални проекта – „Осигуряване на топъл обяд в община Сатовча“, „Грижа в дома“, „Нова възможност за младежка заетост“, „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, както и за други проекти, които ще бъдат одобрени през 2023 година. От тях ще се възползват стотици потребители на територията на общината.

По-късно тези средства ще бъдат възстановени от сумите по междинните и окончателните плащания в бюджета на Общината, но не по-късно от 31.12.2023 година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене