Обявиха призьорите в общинския конкурс „Рисуваме лика на Гоце Делчев“

На 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, обявиха отличените в конкурса „Рисуваме лика на Гоце Делчев“. Конкурсът се организира от Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Гоце Делчев.

В общинския конкурс за детска рисунка „Рисуваме лика на Гоце Делчев“ се включиха общо 178 деца, които ни изпратиха своите творби. Организаторите от Общинскат акомисия за БППМН в Гоце Делчев. Талантът на децата, изразен в рисунка, затрудни членовете на журито на конкурса да избере кои са най-добрите и най-точните рисунки на лика на Гоце Делчев.

Отличените най-добри и прецизни рисунки на Гоце Делчев са:

В Първа възрастова група /І – ІV клас/:

ПЪРВА НАГРАДА – Николина Сърбова от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Гоце Делчев

ВТОРА НАГРАДА – Адиле Мохарем Молла от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Брезница

ТРЕТА НАГРАДА – Рая Красимирова Кичукова от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –град Гоце Делчев

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – IIIа клас от ОбУ „Петър Берон“ – село Лъжница

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Радостина Спасова Николова от Трето ОУ „Братя Миладинови“

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Елиза Идриз Саид от Трето ОУ „Братя Миладинови“

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Михаела Радославова Пиринлиева от Трето ОУ „Братя Миладинови“

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Мария Радославова Пиринлиева от Трето ОУ „Братя Миладинови“

Във Втора възрастова група /V – VІІ клас/:

ПЪРВА НАГРАДА – Борислав Светославов Мирчев от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ПЪРВА НАГРАДА – Адина Денис Чолакова от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ПЪРВА НАГРАДА – Мария Иванова Герова от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ВТОРА НАГРАДА – Теодора Тодорова Делииванова от Второ ОУ „Гоце Делчев“

ВТОРА НАГРАДА – Антония Паскалева от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ТРЕТА НАГРАДА – Вера Тотина от Трето ОУ „Братя Миладинови“

ТРЕТА НАГРАДА – Стела Малинова Кавалова от Второ ОУ „Гоце Делчев“

ТРЕТА НАГРАДА – Радостина Видиева Толумска от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ТРЕТА НАГРАДА – Деница Бацалова от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Ивана Стопаничирова Сърбакова от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Ивана Петрова Темелкова от ПМГ „Яне Сандански“

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Лейла Бакиева Разманова от ОбУ „Петър Берон“ – с. Лъжница

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Маги Иванова Пръкова от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Ана Пламенова Георгиева от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

В Трета възрастова група /VІІІ – ХІІ клас/

ПЪРВА НАГРАДА – Анелия Руменова Калфова от ПМГ „Яне Сандански“

ПЪРВА НАГРАДА – Мария Валентинова Костадинова от НПГ „Димитър Талев“

ВТОРА НАГРАДА – Валентина Иванова Даламангова от НПГ „Димитър Талев“

ТРЕТА НАГРАДА – Ели Евгениева Герова от ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“

ТРЕТА НАГРАДА – Благой Иванов Горанов от НПГ „Димитър Талев“

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Дара Ивайлова Стояновска от ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“

Наградите на победителите ще бъдат връчени от кмета на община Гоце Делчев – г-н Владимир Москов тази вечер от 17:00 часа при откриването на изложбата, посветена на Христо Ботев в Общинския исторически музей .

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене