Студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“ се запознаха с два нови онлайн курса – по биоинформатика и по бази от данни

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе среща, на която бяха представени два онлайн курса – по биоинформатика и по бази от данни. Курсовете са разработени в рамките на проекта „Tackling COVID-19 – Challenges Aiming at Bettering the Higher Education Quality“ (TACOHEQ) по програма „Еразъм +“.

На срещата присъстваха студенти от над десет специалности, сред които „Информатика“, „Информационни системи и технологии“, „Компютърни системи и технологии“, „Математика“, „Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ и др.
Онлайн курсовете бяха представени от проф. д-р Петър Миланов, доц. д-р Радослав Мавревски и доц. д-р Татяна Дзимбова.

Целта беше запознаване на студентите с двата онлайн курса, разработени по проекта и проучване на мнението им относно заложените модули и теми.
В края на срещата присъстващите попълниха анкета, чрез която имаха възможност да споделят впечатленията си и да отправят препоръки.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене