Детските градини и ясли във всички населени места в община Разлог ще работят това лято със смесени групи

През месеците юни, юли и август детските заведения ще останат отворени за посещение, включително и за бъдещите първокласници, с възможност за събиране на деца от различните групи.

Всички деца, завършили четвърта група през настоящата година, ще могат да посещават детската градина, в която са били до момента, до 31. август, като бъдат разпределени в по-малките групи, спрямо броя на присъстващите деца.

Деца, набор 2020, ще могат да посещават детска ясла до края на месец август, като същите следва да продължат своето обучение в първа група, считано от 1.09.2023 г..

Посещението на детска градина или детска ясла ще бъде възможно без предварителна заявка за присъствие, като при продължително отсъствие следва да бъде представена медицинска бележка.

Решението, за работа на детските заведения през летните месеци, е взето съвместно от ръководството на Община Разлог и ДГ “Радост”, с цел насърчаване социалното развитие и възможност родителите да не излизат в принудителен отпуск, за да пазят своите деца.
За допълнителна информация, молим родителите да се обърнат към детската градина или детската ясла, в съответното населено място в община Разлог.

Ако същевременно бъде отказано посещение на някое дете, без основателна причина, молим потърпевшите да подадат сигнал към Община Разлог.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене