44,2% от чуждите инвестиции в Пиринско са в община Петрич

Преки чуждестранни инвестиции в област Благоевград са 507,3 млн. евро за 2021 г., което е с 2% по-малко в сравнение с предходната година, показва справка на Националния статистически институт. Това е 1,8% от общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната.

С най-голям размер на инвестициите от всички 14 общини е Петрич – 224,5 млн. евро, или 44,2% от общите за областта.

В сектора на услугите – търговия, ремонт на автомобили, транспорт, складиране, хотелиерство и ресторантьорство са инвестирани 222,5 млн. евро, или с 11,6% по-малко в сравнение с предходната година. В предприятията от сектор Индустрия пък са инвестирани 153,2 млн. евро, което е повече в сравнение с предната година.
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката в област Благоевград за 2021 г. са 538 млн. лв., което е с 18,4% повече в сравнение с предходната година. Най-много е инвестирано в сектора на услугите – търговия, ремонт на автомобили, транспорт, складиране, хотелиерство и ресторантьорство – 162,5 млн. лв., което е с 27,4% повече от предната година. Вложените пари за придобиване на дълготрайни материални активи в индустрията са 135,4 млн. лв., или с 13,1% повече от 2020 г.

Увеличават се направените инвестиции в земя и в транспортни средства, а вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура, строителни съоръжения и конструкции намаляват с няколко процента.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене