Церемония по присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на чл.-кор. проф. д.и.н. Румяна Радкова

На 26 май 2023 г. (петък) от 11:30 ч. в зала 114 (Учебен корпус № 1) ще се проведе церемония по присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ на чл.-кор. проф. д.и.н. Румяна Радкова за принос в изследването на личността и историческата роля на йеромонах Неофит Рилски.
Отличието се присъжда по предложение на Правно-историческия факултет и с решение на Академичния съвет на университета от 5 април 2023 г.
След тържествената част проф. Радкова ще изнесе академична лекция на тема „Личността и делото на Неофит Рилски – моето научно предизвикателство“.

Румяна Радкова е родена на 7 юли 1939 г. в гр. Шумен. Завършва магистърска степен по специалност история и архивно дело в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1962 г. През следващите пет години е уредник на Народния музей „Рилски манастир“. Тук има възможност да проучва документалното наследство на манастира и през 1969 г. защитава дисертация на тема „Рилският манастир като национално и културно средище през Възраждането“ към Института по история на БАН. Последователно е научен сътрудник, старши научен сътрудник, старши научен сътрудник І степен (професор), ръководител на секцията „История на българския народ ХV-ХІХ век“. През 1985 г. придобива научното звание „доктор на историческите науки“ с труда си „Българската интелигенция през Възраждането (ХVІІІ – първата половина на ХІХ век)“, за който през 1987 г. получава и престижната награда за история „Проф. Васил Златарски“ на Президиума на БАН. От 2008 г. е член-кореспондент на БАН. Проф. Радкова е провела специализации в редица държави, между които СССР, Чехия, Полша, Кипър, Австрия. През 1985 г. е удостоена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – II ст. и орден „Св. Климент Охридски“. Преподавала е в Софийския университет, Нов български университет и Варненския свободен университет. Автор е на редица монографии, студии и статии. Член е на редица престижни научни организации като Съюза на учените в България, Научния съвет на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Специализирания съвет по Нова и най-нова история при ВАК, Лондонското дружество за изучаване на ХVІІІ в. и др.

Проф. Румяна Радкова е най-задълбоченият изследовател на живота и делото на Неофит Рилски. През 1975 г. издава труда си „Неофит Рилски и новобългарската култура“, а пет години по-късно, през 1980 г., излиза и второ, допълнено издание на книгата. С цялостното си творчество проф. Радкова се налага като един от най-успешните български учени в областта на културната история, постиженията на националната интелигенция и ролята на духовните институции през епохата на Възраждането.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене