Община Разлог представя проект за саниране на три многофамилни сгради

На 19.05.2023 г. (петък) от 17:00 часа в град Разлог, Младежки център /ДНА/, зала на Общински съвет – Разлог ще се проведе конференция и пресконференция по повод стартиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – пета група“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003-0037-C02. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта.

По проекта ще се приложат мерки за повишаване на енергийната ефективност на 3 броя многофамилни жилищни сгради в град Разлог намиращи се на:
-ул. „Стефан Стамболов“ № 5 и регистрирано СС „град Разлог, общ. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ № 5”;
– ул. „Стефан Стамболов“ № 13 и регистрирано СС „град Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ № 13″;
– ул. „Екзарх Йосиф“ № 58 и регистрирано СС „Оазис – град Разлог, общ. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф“ № 58, вход А и вход Б“.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене