Плувен басейн и топло за децата в градината в Симитли за милион

db9f06c80249be594f23152c9c39f86a_L

С ритуална първа копка стартират строително-ремонтните дейности по изграждане на закрит плувен басейн и отоплителна система в детската градина в град Симитли. Навръх християнския празник Св. Мина, 11-ти ноември от 11.00 часа свещеник ще благослови начинанието, общинският кмет Апостол Апостолов и строители ще ударят бутилка шампанско в лопатата на багера.

Инвестицията в детската градина в Симитли, в размер на близо един милион лева, за внедряване на геотермални отоплителни системи е пилотна за страната ни.

Проектирането и изграждането на Геотермална отоплителна система и закрит плувен басейн към ОДЗ „Радост” и извършването на компонентен анализ, рапорт и оценка за ефективност на пилотните съоръжения са дейностите, които ще се извършат в Симитли по трансграничен проект. Общината е партньор по проект „Насърчаване употребата на нискотемпературни геотермални източници чрез разработката на насоки за оперативна експлоатация и предприемчиви решения за зелена енергия”, който се изпълнява съвместно с Децентрализирана администрация на Македония и Тракия, Солун, Университет „Аристотел”, Тракийски университет „Демокрит”, Областна администрация на Централна Македония, община Самотраки, община Топейрос. От българска страна партньори са и Министерство на икономиката, енергетика и туризма и община Минерални бани.

Общата стойност на проекта е 3 353 535.04 евро, водеща организация в изпълнението на проекта с акроним ENERGEIA е Децентрализираната администрация на Македония и Тракия в град Солун.

Средствата, които ще бъдат инвестирани в използването на геотермалните източници за отопление на обществени сгради в Симитли са в размер на 410 971.00 евро, част от общия бюджет на проекта.

Срокът за цялостното изпълнение на проекта е 22.08.2015 година, като се очаква строителните дейности в детската градина в Симитли да приключат най-късно през пролетта на 2015 година.

Целта на проекта е популяризиране използването на геотермалните източници за отопление на обществени сгради чрез изграждане на пилотни съоръжения и насоки за тяхната експлоатация.

Проект „Насърчаване употребата на нискотемпературни геотермални източници чрез разработката на насоки за оперативна експлоатация и предприемчиви решения за зелена енергия” е финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.01/23.10.2013г. от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013г.” ,трета покана за набиране на проектни предложения за стратегически проекти, Приоритетна ос 1 „Качество на живот”.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене