Конкурс „Рисуваме лика на Гоце Делчев” организират в Гоце Делче

По повод 120-ата годишнина от гибелта на патрона на град Гоце Делчев Общинската комисия за БППМН – Гоце Делчев обявява конкурс за детска рисунка под надслов „Рисуваме лика на Гоце Делчев”.
РЕГЛАМЕНТ:
В конкурса могат да участват деца от І до ХІІ клас, които живеят и/или се обучават на територията на община Гоце Делчев в следните възрастови групи:
• Първа група – І – ІV клас
• Втора група – V – VІІ клас
• Трета група – VІІІ – ХІІ клас
Всеки участник може да участва с една рисунка. Разрешава се използването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж или др. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ръководител/учител/, точен адрес, телефон за връзка.
Рисунките трябва да бъдат получени най-късно до 25 май 2023 г. на адрес: град Гоце Делчев – 2900, ул. „Царица Йоанна” № 2, Информационен център на община Гоце Делчев
Важно: На плика, съдържащ рисунките следва да бъде отбелязан следния текст: „За конкурса на ОКБППМН – Гоце Делчев „РИСУВАМЕ ЛИКА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
Конкурсните материали не се връщат и ще се използват за бъдещи изложби.
Резултатите ще бъдат обявени на 2.06.2023г.
Отличените участници в конкурса ще получат дипломи, парични и предметни награди.
Целта на конкурса е да се насърчи детското творчество и интереса на децата към личността, живота и делото на Гоце Делчев – един от най-големите национални герои и патрон на града.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене