Атанас Камбитов: Общината постъпи правилно в онзи момент и не плати това, което се търсеше от изпълнителя

Община Благоевград ще заведе дело за отмяната на постановено от ВКС съдебно решение, касаещо Плувен комплекс „Пирин“ в кв. Еленово. Според решението на съда Община Благоевград трябва да се раздели със сумата от 2.5 млн. лв., в едно с лихвите и съдебните разноски. Печеливша страна по делото е благоевградска фирма, която е била избрана за изпълнител на проекта, каза преди ден на пресконференция кметът Илко Стоянов.

Илко Стоянов припомни, че през 2014 г. Община Благоевград е получила Постановление на Министерския съвет и е сключен договор за инженеринг на Спортен комплекс „Пирин“ в кв. „Еленово“, ведно с плувния басейн, на стойност около 2.4 млн. лева. За обекта, завършен през 2015 г., обаче е било необходимо да бъдат разплатени допълнителни 1,4 млн. лева, които с лихвите и разходите по делото са на стойност около 2,5 млн. лева. Общината вече е завела дело за отмяната на постановеното от ВКС съдебно решение.

Позицията на бившия кмет на Община Благоевград Атанас Камбитов:

„С 2,5 млн. лв., отпуснати от правителството, бе построен басейна в кв. „Еленово“. Това го има в обществената процедура. На самата процедура се явяват няколко участници, един от които е фирмата, осъдила община Благоевград. Тя печели именно с подадена оферта на цена по-ниска от въпросния ресурс и след това по процедурата проектирането е инженеринг. Това, което се опита да обясни кметът Илко Стоянов. Това е процедура, която се използва в почти цял свят. При иженеринг изпълнителят, този който е спечелил обществената процедура, изработва проекта, иначе казано той носи отговорност да влезе във финансовия параметър, който е зададен в обществената поръчка. В случая проектът трябва да струва до 2,5 млн.лв. След това когато изпълнителят дава допълнителни разходи, Общината съвсем естествено отказа да разплати тези допълнителни разходи. Имам чувството, че ни обвиняват защо не е платено, защото имахме всички доводи да не платим. Това се подкрепя от решенията на двете съдебни инстанции. Благоевградският съд потвърди позицията на общината с моя екип. След това Апелативен съд – София също потвърждава при кмета Румен Томов с неговия екип. Дотук всичко е обяснимо. След това изпълнителят подава жалба да се рагледа във ВКС. Жалбата е одобрена и единственото действие, което община Благоевград прави е да напише едно становище, с което не е съгласна, касаещо допускането на жалбата на фирмата до ВКС. За мен е необясним факта, че община Благоевград не се явява нито на предварителното изслушване, нито на същинското заседание. Да приемем, че по правило може и да не се яви, но няма писмена защита. Няма акт 15, акт 12, как тогава РДНСК е издала акт 16, тази институция не е на разпореждане на общината. Архитект и проектант на басейна е арх. Огорелков, който е главен архитект на община Благоевград в момента. Ако има нарушения, има компетенти органи, подаваш сигнал и чак тогава коментираш нередностите. Аз съм на твърдата позиция , че общината постъпи правилно в онзи момент и не плати това което се търсеше от изпълнителя.“

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене