С различни събития и инициативи в Благоевград ще се отбележи Международният ден на ромите

Международният ден на ромите в община Благоевград ще бъде отбелязан с различни събития и инициативи, които ще се проведат в рамките на три дни.
На 4 април (вторник) от 15.40 часа в двора на Трето основно училище „Димитър Талев“ е предвидено тържество, посветено на ромските обичаи, приятелство и толерантност.

Честванията на празника продължават с концерт-спектакъл на 5 април (сряда) от 11.00 часа в двора на ДГ №11 „Здравец“. По време на събитието ще бъдат презентирани символите на ромската общност – знаме, химн и др. Предвидена е и церемония по награждаване на изявени деца от уязвими групи с постижения в областта на образованието, науката, изкуствата и спорта.

На 7 април (петък) от 11.00 часа в зала №5, в сградата на Община Благоевград, ще се проведе кръгла маса на тема: „Традиции, култура и обичаи на ромската общност“.

Инициативите се осъществяват по проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д03-14/11.04.2022 г., номер от ИСУН BGLD-3.002-0015-C01, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ 2014-2021 г. чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Международният ден на ромите се чества ежегодно на 8 април от ООН и Европейския съюз от 1992 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене