Алберт Попов става почетен гражданин на Банско

Големият български талант в алпийските ски Алберт Попов е предложен за почетен гражданин на Банско. Предложението ще бъде разгледано на сесия на Общински съвет Банско, която ще се проведе на 31 март от 11.00 часа в тържествата зала на НЧ „Никола Вапцаров“.

Единствената точка, включена в дневния ред, ще бъде докладвана от председателя Георги Икономов.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене