Общински съветник алармира за опасност от замърсяване на питейната вода в Кюстендил

Общинският съветник от Кюстендил Огнян Атанасов се обяви категорично срещу решение на Министерски съвет ,с което се дава разрешение за откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства. Решението вече е обнародвано в Държавен вестник. То касае метални полезни изкопаеми, в площ „Здравков дол“, разположена на територията на общините Кюстендил и Трекляно, област Кюстендил.

„На предстоящата сесия на ОбС – Кюстендил ще настоявам да се приеме отново декларация, която да бъде категорично против новото инвестиционно намерение, да се настоява за отмяна на решението на Министерски съвет, както и да се търси среща с ръководството на Министерство на енергетиката и премиера. Обръщам внимание, че въпросната площ е част от площта „Злогош“, като припомням, че срещу инвестиционно предложение за площта „Злогош“ провеждахме протести, гласувахме декларация на Общински съвет-Кюстендил, с която се обявихме против инвестиционното намерение и за която впоследствие Министерски съвет отмени протоколно решение, защото съществува вероятност проучвателните дейности да окажат негативно влияние върху подземните води в района, се казва в становище на Министерството на околната среда по случая“, сподели Огнян Атанасов. Той показа и карта, на която ясно се вижда къде е площта и водоизточниците в близост.

Общинският съветник призова всички жители на общините Кюстендил и Трекляно да бъдат непримирими и да защитят от замърсяване с тежки метали водата, която пият и ползват за напояване.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене