Младежите на БЧК проведоха обучение в Първо ОУ в Гоце Делчев

На 19.03.2023 г., по покана на клуба на БЧМК – Гоце Делчев, в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ се проведе обучение на тема: Първа психологична помощ и Психо социална подкрепа. В обучението взеха участие доброволци от клубовете на БМЧК от гр. Разлог, Хаджидимово, Огняново и Гоце Делчев. Водещ бе Петя Вретенарова – член на Младежкия авариен екип, Благоевград, а ко-водещ – Ния Гогушева – областен координатор. Доброволците се запознаха с основни техники за работа на терен и справяне с възникнали ситуации по време на бедствие или инцидент, касаещи оказването на психологична помощ и подкрепа на пострадали. Обучението е част от годишния план на благоевградската червенокръстка организация за повишаване подготовката на доброволците при работа по време на БАК.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене