Над 160 доброволци чистиха коритото на река Струма

Над 160 човека се включиха в почистването на отпадъците от пътните отбивки по течението на р. Струма, от изхода на Благоевград до влизане в Кресна. Инициативата с мото „С мисъл за утре“ е на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ като част от кампанията на Министерството на околната среда и водите за почистване на замърсени терени за 2023 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене