АПИ входира в РИОСВ окончателния проект за пътя до ГКПП – Клепало

АПИ входира в РИОСВ окончателния проект за пътя до ГКПП – Клепало с 2 варианта – единият посяга на вековни гори на възраст 130 г., другият минава през 375 дка селски землища

97 страници окончателен проект входира в Регионалната инспекция по околната среда на Благоевград АПИ за изграждане на пътя от Струмяни до границата с Република Северна Македония. В него са разгледани обстойно два варианта за неговото прокарване.

Пътят ще е от трети клас, част от републиканската пътна мрежа, планиран за скорост от 40 км/ч и огромно натоварване от товарни коли.

Вариантите пресичат землищата на три населени места – с. Раздол, с. Горна Рибница и с. Клепало, общ. Струмяни, а общите засегнати площи от тях са съответно 375,057 дка и 318,433 дка.

За вариант 1 са определени 73 дка за изсичане на гъста гора с дървета с диаметър от 20 cм до 80 cм, а за другия ще бъдат изсечени 154 дка гори. При втория вариант трябва да бъде премахната и вековна гора на възраст 130 години.

Първият път, който е с дължина 8197 м, ще се приближи най-много до с. Раздол, където живеят 151 души – на 1100 метра, а вторият, който е с дължина 10 870 м, ще мине само на 120 метра от крайните къщи на същото село.

И двата варианта минават през територията на защитена зона „Кресна – Илинденци“ за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и се оскъпяват значително заради необходимостта от реконструкция на съществуващия довеждащ водопровод за „Студена вода“. От водопровода трябва да бъдат подменени 5500 м тръби при първия вариант или 1364 м при втория. Успоредно с това трябва да бъде положена и тръбна канална мрежа за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ и АПИ.

Има и друг проблем, който засега е само в сферата на хипотезата – според Археологическата карта на България землището на с. Струмяни се характеризира със значителна наситеност с археологически обекти, но за териториите, през които преминават проектните трасета, няма данни в регистрите, защото в района досега не са извършвани целенасочени издирвания на археологически обекти.
Възможно е по време на строителните дейности такива да бъдат разкрити и вероятно повредени или унищожени, отчитат проектантите. При евентуално разкриване на неизвестни досега археологически структури трябва да се пристъпи към спасителни археологически проучвания, което доста ще забави реализирането на проекта.

Към момента целта е отсечката до границата да е готова до края на 2023 г., тоест четвърт век след като през 1999 г. бе подписана спогодба между правителствата на България и Македония за изграждане на ГКПП – Клепало на границата. Македонците отдавна са готови с техния път до границата, включително и с нов контролен пункт. При нас ГКПП-то още не е започнато. Едва на 23 февруари т.г. МС разпореди на областния управител Стоян Христов да организира обществената поръчка за проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на новия ГКПП, но още не е приключила дори тръжната процедура за подготвителните дейности за изграждането на пункта, по която фирми могат да кандидатстват до 20 март. За подготвителния етап са осигурени 111 000 евро, а още не е ясно колко ще струва същинското изграждане на ГКПП-то.

Проектът за контролния пункт е стратегически и ще осигури връзка между общините от двете страни на българо-македонската граница Струмяни и Берово.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене