Започна изплащането на пенсиите с изтекъл срок от ТЕЛК

Възобновяват изплащането на пенсиите за инвалидност, както и социалните добавки за хората с изтекъл срок на ТЕЛК решения.

Правата ще бъдат възстановени служебно от Националния осигурителен институт и Агенцията за социално подпомагане, а право на това имат хората, които са подали заявление за преосвидетелстване най-малко три месеца преди изтичане на срока на експертното си решение и не са успели да се явят заради забавяне в медицинската експертиза.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене