Кмета на Гоце Делчев да възложи изпълнението на услуга „Грижа в дома“ гласуваха съветниците

На редовно заседание на Общинския съвет на Гоце Делчев беше упълномощен кмета Владимир Москов да подпише акта за възлагане на услугата „Грижа в дома“. Услугата е от общ икономически интерес на бюджетно звено „Домашен социален патронаж“ по проект „Грижа в дома в община Гоце Делчев“. Проектът е финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз. На сесията съветниците единодушно упълномощиха кмета Москов да подпише документът, за да може от 6-ти март да стартира изпълнението на проекта „Грижа в дома в община Гоце Делчев“.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене