Ръководството на община Разлог се срещна с жителите на Годлево

“Ръководството на Община Разлог е категорично по темата за безопасност на децата в детската градина. Като приоритет сме заложи отремонтирането на останалата част от покрива на учебното заведение в Годлево. За да намалим риска от наранявания на децата, в чиято занималня се помещава към настоящия момент печка на дърва, ще изградим цялостна отоплителна инсталация. Предвидили сме също закупуването на части за котела в читалището.” , заяви инж. Венцислав Гърменов по време на среща- разговор между ръководството на Община Разлог, кмета на Годлево- г-жа Величка Алуминова и жителите на разложкото село.

“Културното наследство и историята на църквата “Успения Богородично” ще бъдат включени в книга “По пътя на християнството”, с цел популяризирането на Годлево като туристически дестинация. През последните месеци се извърши реставрация на храма, по време на която се откри настилка от римски камъни. Поради големия интерес на посетителите, в понеделник предстои да проведем разговор с Владиката, за да може църквата да разказва своята история и през почивните дни.”, допълни г-н Иван Гюров, зам. – кмет на община Разлог.

Местното население и ръководството на Община Разлог стигнаха до консенсус, Община Разлог да закупи материали за направата на две нови чешми – в Сланчевата махала и на детската площадка, а жителите на Годлево да ги изградят по свое виждане. Mестната власт пое ангажимент да бъде изграден също навес на площадката, както и нови алеи в гробищния парк.
Футболният отбор на селото през настоящата година ще получи нова екипировка и по- голяма финансова подкрепа, отпусната от общинския бюджет.

През настоящата година Община Разлог предвижда подмяна на довеждащия 400- метров водопровод от Резервоара до Валевицата, водопровода в Сумевата махала- при фурната и чакълиране на улицата към мандрата. Към настоящия момент от страна на институцията е извършено заснемане на една крайна улица, като се чака отговор от Служба по Геодезия, Картография и Кадастър- гр. Благоевград.
На срещата се обсъди и вариант за подобряване състоянието на водозахранващото трасе от реката към Валевицата, което се използва и за напояване на нивите.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене