С цел прозрачност и диалог с жителите, Община Благоевград публикува прогнози за финансови разчети за 2023 г.

Прогнозите за финансови разчети за настоящата година са публикувани на сайта на Община Благоевград, а целта е жителите да имат възможност да се запознаят с предвидените параметри, както и да дават мнения и препоръки по тях. Това обяви на пресконференция кметът Илко Стоянов.

„Моята идея е всяко едно намерение на Община Благоевград за разходване на средства да бъде максимално прозрачно и публично. Реално общините ще имат собствен бюджет, едва след като се приеме такъв на национално ниво. Въпреки това, смятам, че администрацията трябва да работи в посока развитие на града и малките населени места, трябва да бъде полезна на хората, затова ние не можем да си позволим да спрем и да чакаме. Община Благоевград кореспондира с Министерство на финансите. Имаме възможност за усвояване на капиталови средства, именно затова предприемаме и съответните стъпки“, коментира кметът Стоянов.

Подробен доклад за нормативните разпоредби, които дават отражение върху общинските приходи и разходи през 2023 г., както и предварителните разчетни показатели на местните дейности на Общината за настоящата година, могат да бъдат открити в сайта на Община Благоевград, секция „Бюджет“ – http://www.blgmun.com/cat272/Budzhet_2023/.
Становища и предложения по предварителния разчет могат да се изпращат на електронен адрес: kmet@blagoevgrad.bg или да се подават в деловодството на общината до 22 февруари 2023 година (включително).
Кметът Стоянов поясни, че през м. март се предвижда свикване на извънредна сесия, на която финансовите разчети ще бъдат предложени за одобрение от Общински съвет.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене