Фирма обърка името на поръчка за 1,3 млн. лв. в Благоевград

Фирма обърка името на обществена поръчка за 1,3 млн. лв. без ДДС в Благоевград и я загуби. В началото на декември миналата година общината обяви процедура за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт, за доставка и монтаж на оборудване за управление на трафика и система за информиране на пътниците в реално време. Финансирането й е от проект „Интегриран градски транспорт на Благоевград“. Явяват се двама кандидати – един консорциум и една фирма като самостоятелен участник. „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД – София, обаче бива отстранена, даже не е допусната до отваряне на ценовата й оферта. Причината се оказва твърде лаконична – объркани документи. Комисията констатира, че в документите и приложенията към тях е вписано заглавието на друга обществена поръчка. Посочени били и обособени позиции, каквито липсват по тази процедура. Срокът за гаранционна поддръжка веднъж бил 60 месеца, а друг път – 12 месеца.

Техническите характеристики на оборудването, предложени от фирмата, били съвсем различни от изискваните. Освен съвсем различните по клас – много по-ниски от изискващите се компютърни конфигурации, не било дадено описание на предложената виртуална (клауд) инфраструктура. Вместо това били посочени параметри на предложения рутер, осигуряващ комуникационна свързаност за контролния център. „За възложителя не може да има неясноти, затруднения и несъответстваща информация при идентифициране на действителната воля на участник в процедурата, като не е предвидена нормативна възможност /включително и от помощната му комисия/ да тълкува разширително или стеснително въведени от самия него изисквания и да се съобразява с персоналните възможности на който и да е участник в процедурата“, се сочи в протокола на комисията, предложила дружеството за отстраняване. За изпълнител на поръчката е избран е неговият конкурент – консорциум между фирмите „Моудшифт Европа“ АД – София, „Телелинк Сървисис Румъния с.Р.Л.“ и „Телелинк Сити“ ЕООД – София.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене