Цялата истина: Ето какво ще се случи с парите ни в банката, заплатите и пенсиите след въвеждане на еврото

Мнозина българи се притесняват за съдбата на финансите им след приема на общоевропейската валута

В последно време все повече се говори за това какво ще се случи с парите на българите и еврото. Това е важна тема, която касае всеки българин.

За да няма притеснения и спекула, всичко трябва да е ясно. Именно по този повод в важно да знаете тези неща:

Какво ще се случи с парите по сметките ми в левове?  

В деня на въвеждане на еврото всички банкови сметки автоматично ще се преобразуват от левове в евро. Всички средства в левове по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в банките ще бъдат безплатно преобразувани в евро. Това е задължение на търговските банки и БНБ отдавна работи по въпроса тези операции да се случат безпроблемно.

Преди датата на въвеждане на еврото банките трябва да подготвят информационните си системи за двойно представяне в левове и евро по основни банкови документи и транзакции. Така за известен период клиентите на банките ще виждат в левове и евро наличностите по сметките си, банковите преводи, които правят, таксите за теглене от банкомат, както и главниците по лихви, а също и лихвите по депозитни сметка.

Трябва ли да преподписвам договора си по ипотечен кредит?

Кредитите, включително ипотечните, ще бъдат превалутирани автоматично. Вследствие от автоматичното конвертиране от левове в евро ще има промени в номиналната стойност на обезпеченията, заложени или ипотекирани в полза на банките, става ясно от публикация на управителя на БНБ Димитър Радев в бюлетина на Асоциацията на банките у нас.

Така банките автоматично ще преобразуват задълженията от левове в евро. A преподписване на договорите за заем заради въвеждането на единната валута няма да се налага.

По какъв курс ще се обръща от левове в евро?  

В концепцията на законопроекта за въвеждането на еврото е записано, че обръщането от левове в евро задължително ще се извършва по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро. За целта ще трябва да се използва курсът с всичките пет знака след десетичната точка. Няма да се допуска преизчисляване на суми в съкратена форма на фиксирания курс.

В детайли: При преобразуването трябва да се направи изчисление на новите суми с всички пет знака след десетичната запетая. Закръгляването на цените ще се извършва според третия знак след десетичната запетая,  но изчислението задължително ще се прави при пълното прилагане на петте знака след нея. Това означава, че ако една стока струва 65 лева, тази цена трябва да бъде разделена на 1,95583.

Получената сума до третия знак е 33,233 или 33,23  евро, тъй като третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет. Ще се прилага стандартното правило за закръгляне, познато ни от училище – ако третият знак е равен или по-голям от пет, закръглянето става нагоре. В противен случай то е надолу.

Заплати и пенсии във валута

Веднага след въвеждането на еврото работодателите ще бъдат задължени да започнат изплащане на заплатите в евро. Заплатите ще бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли до най-близкия евроцент. Пенсиите и социалните помощи също ще се закръгляват в полза на получателя, пише в концепцията на Министерството на финансите. „Потребителят не следва да бъде поставен във финансово по-неблагоприятно положение, отколкото би бил, ако еврото не беше въведено“, пише още в документа, цитиран от „Марица“.

Предварителна обмяна не се препоръчва

Българите да не бързат да обменят пари в брой преди официалния ден на въвеждане на еврото, тъй като замяната може да включва разходи и такси. В рамките на 6 месеца след присъединяването към еврозоната обмяната на пари в брой ще е безплатна в банките и офисите на „Български пощи“ и търговските банки, а след това е възможно да бъде въведена такса. БНБ обаче ще обменя безплатно монети и банкноти от левове в евро за период от неопределено време.

Добре е гражданите да държат парите си в левове в банкови сметки и платежни институции, а не в наличност, с оглед автоматичното им превалутиране в евро от датата на членство в еврозоната, подсказват финансисти.

Рестото в евро

В първия месец от въвеждане на еврото в България (според работния график януари 2024) етикетите по магазините ще бъдат два – цена в левове и цена в евро. Търговецът обаче ще е задължен да връща рестото в евро. Това вероятно ще доведе до забавяне в обслужването на клиенти, особено в по-малките обекти, където няма да има и специален софтуер за целта.

blitz.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене