Община Гърмен инвестира в инфраструктура и грижи за младежта и уязвими групи

Общинска администрация Гърмен непрекъснато подготвя проекти, следи мерките по националните програми към министерствата и европейските програми, и там, където има възможност, подготвя проекти и кандидатства за финансиране. „Ние полагаме огромни усилия през изтеклите 3 години и половина, даваме всичко от себе си да посрещаме проблемите на хората и където можем да помогнем, дано да се оценява, това, което правим“, коментира кметът на общината Феим Иса. По негово мнение предходните управляващи общината са инвестирали в разкриването и развитието на туристически обекти като Градището при с.Долно Дряново и Никополис ад Нестум при с.Гърмен. „На нас се падна тежката задача да работим за благоустрояване  на населените места. Има проблеми много и навсякъде, но се надявам, че с проектите, които подготвяме, ще успеем затворим голяма част от проблемите с инфраструктурата“, казва кметът Феим Иса.

Настоящите управляващи в община Гърмен се гордеят  с реализирането на серия от проекти. в сферата на социалните дейности отбелязват новото оборудване на кухнята на социалния патронаж и доставянето на топъл обяд за 350 души от всички населени места. „Най-уявимите групи хора са обхванати от тази програма“, отбелязва кметът Феим Иса.

Пак по проект в партньорство със социалното министерство се работи за осигуряването на нови работни места и оказване на грижи от домашни помощници. Към месец март ще бъдат назначени още 60 човека. Те ще се грижат за пенсионети в затруднено положение.

Гордост за общинската управа е обновяването на детската градина в Рибново за близо 620 хил.лв. „Надявам се скоро да открием този обект заедно с министъра на образованието“, каза кметът Феим Иса. На етап груб строеж и поставяне на дограма е сега проектът за детската градина в Долно Дряново за близо 1,5 млн.лв.

Успешно са реализирани няколко проекти, свързани с превенция на бедствия при наводнение, в това число корекция на река Върбица, проект за близо 1 млн.и 200 хил.лв., прави се корекция на дерето в с.Хвостяне, завършва се също корекции на дере в Дебрен и Гърмен.

Голям проект се изпълнява в Рибново – канализиране на две огромни дерета, които минават през селото, коетко струва близо 1 млн и 600 хил.лв.

Пак по проект с МОН се строи и почти приключва спортна площадка, която е чакана от 20 години от младежите в с. Осиково.

„Получихме частично финансиране и за корекцията на река Канина, там проекта ни е за 3 млн. и 700 хил.лв. Получихме 20 % и се надяваме през тази година да получим и останалата част , така ще да преотвратиме наводненията, които предизвиква р. Канина, в момента там се подготвя изграждане на огромни подпорни стени и баражи, които да предпазат курортната част на с.Огняново от наводнение“, обяснява кметът Феим Иса.

Предстои входирането на два нови проекта, единият е за благоустрояване на улици на територията на цялата община, другият е за енергийна ефективност на училището в с. Гърмен.

Съвсем наскоро пък беше представен на министъра на младежта и спорта проект за ремонт на стадиона в Рибново. Община Гърмен чака ффинансиране от държавата на проекти за водоснабдяването на с.Ковачевица, Горно Дряново и Лещен.

Има готов проект и за пречиствателна станция в Рибново , който е входиран в МРРБ, има и проект, който е входиран във ВиК-холдинга, за довеждащи водопроводи на Осиково и Рибново.

 

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене