Съдия Божана Манасиева встъпи в длъжност в Окръжния съд в Благоевград

Днес на официална церемония, пред административния ръководител на Окръжния съд в Благоевград – съдия Петър Узунов и пред магистрати от съда, съдия Божана Манасиева подписа акт за встъпване в длъжност „съдия в Окръжен съд-Благоевград“.

Съдия Манасиева притежава 23 години стаж в органите на съдебната власт. От 4 януари 2000 година до този момент правораздава в Районен съд-Петрич. Съдия Божана Манасиева притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС“. В Окръжен съд-Благоевград ще разглежда наказателни дела.
Колективът на Окръжния съд в Благоевград приветства новия си колега с пожелания за здраве, мъдри решения и бъдещи успехи.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене