Новият председател на Районен съд – Кюстендил Ч. Тодоров встъпи в длъжност

Районният съд в Кюстендил започна годината с нов председател. Съдия Чавдар Тодоров встъпи в длъжност административен ръководител. Актът за встъпване му бе връчен от председателя на Окръжен съд – Кюстендил съдия Пенка Братанова, като преди това двамата положиха подписите си в атмосфера на приемственост.

Съдия Братанова пожела на съдия Тодоров „Успех и търпение“ като председател на Районен съд – Кюстендил.

Както „Струма” писа, съдийската колегия на ВСС избра с пълно единодушие съдия Чавдар Тодоров за председател на Районен съд – Кюстендил по време на заседанието си на 13 декември 2022 г. Чавдар Тодоров е съдия в Районен съд – Кюстендил от 2006 година. От 2006 до 2008 г. разглежда наказателни дела, а от 2008 г. до момента разглежда граждански дела. Започва своята кариера като младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил от 2004 до 2006 г.

Окръжен съд – Кюстендил командирова младши съдия Мария Танева като съдия в Районен съд – Кюстендил. Тя ще разглежда граждански дела.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене