Съдия Стоянка Пишиева – Сахатчиева встъпи в длъжност Председател на Административен съд – Благоевград

На 21.12.2022 год. встъпи в длъжност Административния ръководител – Председател на Административен съд – Благоевград, съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, избрана с Решение по Протокол № 46/06.12.2022 год. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
В присъствието на съдиите от Административен съд – Благоевград, Председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков подписа и връчи акта за встъпване.
Съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева е съдия в Административен съд – Благоевград от 2007 год.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене