СЮЗО приключи обучителните модули на общинските доброволни формирования в общините членове

Сдружение на Югозападните общини организира шест обучителни модула с цел повишаване професионалния капацитет на общинските доброволни формирования в общините членове и на противопожарните служби в Югоизточния планов регион на Република Северна Македония.
Обучителните модули са част от проекта „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, който е съфинансиран от програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Северна Македония 2014-2020 финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ.

СЮЗО, като водещ партньор по проекта, бе домакин на първите три обучения, които се проведоха в община Банско, гр. Банско. В програмата бе застъпена теоретичен материал, но основно се проведоха обучения на терен. Вторият цикъл от обучителни модули се проведе на територията на Република Северна Македония. Домакин на практическите обучения бе община Струмица, гр. Струмица. Реализираните дейности по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари” са оценени от участниците като навременни и необходими за повишаване на капацитета им.

На шестия, последен модул участниците проведоха приятелско съревнование. Състезанието бе между доброволните формирования от българските общини, а противопожарните служби от Република Северна Македония се състезаваха помежду си.
СЮЗО подсигури награди за победителите, а след приключване на надпреварата се връчиха сертификатите за успешно преминалите обучителните модули.
Партньорството на СЮЗО с Центъра за развитие на Югоизточния планов регион в Република Северна Македония отново реализира успешен и ползотворен проект изцяло насочен към своите общини-членове. В началото на новата 2023 година СЮЗО ще бъде домакин на финалната конференция на която ще представи изпълнените дейности по проекта и постигнатите резултати.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене