Кметът Илко Стоянов отмени Заповед за ПУП, за рудник край Лешко

Kметът на Благоевград Илко Стоянов отмени заповед, издадена през 2014 г., за Подробен устройствен план, в който е предвидено обособяване на рудник за добив на баритна суровина от находище „Тевни дол“, в землището на с. Лешко. Сред основните мотиви за решението на кмета Стоянов са фактът, че целият имот, предвиден за реализирането на рудник попада в защитени зони по програма „Натура 2000“, има несъответствия в изготвените документите и не е проведена процедура по съгласуване с РИОСВ, както и че няма осигурен транспортен достъп до обекта. Заради инвестиционното намерение на „Илинденски мрамор“ ООД в Община Благоевград има постъпили над 50 бр. възражения от собственици на недвижими имоти в селата Падеш, Дебочица, Покровник, Горно Лешко, Лешко, Габрово, в м. Горна Мездра и в Благоевград. Кметът Илко Стоянов проведе среща в село Падеш с жители на общината, по време на която съобщи новината за отмяна на заповедта.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене