Социалните помощи ще се определят от линията на бедност

Социалните помощи да се определят от линията на бедност, а не от гарантирания минимален доход. Това приеха депутатите със 106 гласа „за“ и 23 „въздържал се“ на първо четене на промените в Закона за социалното подпомагане.

Сега социалните помощи се раздават спрямо гарантирания минимален доход, който от 2018 г. е 75 лв. Линията на бедност пък се променя всяка година и от 1 януари тя ще е 504 лв. Така автоматично от 1 януари 2023 г. ще влезе нов вид повишена подкрепа за хората с увреждания по Закона за хората с увреждания, защото там помощите са обвързани с официалната линия на бедност, обясни вицепремиерът и социален министър Лазар Лазаров. Що се отнася до Закона за социално подпомагане, от миналата година бяха предприети действия, с които, независимо че гарантираният минимален доход не беше променен и е 75 лева, се приеха корекционни коефициенти, които на практика обвързаха достъпа до социални помощи с процент от сегашната линия на бедност, която за тази година е 413 лева, обясни той.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене