Екоинспекцията даде зелена светлина на надлеза към кв. „Грамада“ в Благоевград

РИОСВ – Благоевград даде зелена светлина на бъдещия надлез над жп линията при квартал „Грамада” в Благоевград. След обстоен анализ на подаденото от община Благоевград инвестиционно намерение екоинспекцията реши, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за околната среда, тоест няма да се прави преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони и да се провеждат консултации с обществеността.

Пред РИОСВ общината е представила 2 варианта за трасе на пътната връзка и изграждане на надлеза. Първият предвижда надлезът да бъде свързан към съществуващото кръстовище на ул. „Славянска“ с бул. „Св. Димитър Солунски“ чрез преустройството му в кръгово кръстовище, а при втория вариант надлезът ще минава над линията и ул. „Иван Михайлов“ и с дясна връзка към бул. „Св. Димитър Солунски“ ще се свързва със съществуващата улица пред ЮЗУ чрез Т-кръстовище. Най-вероятно ще бъде предпочетен първият вариант.

Самият надлез ще е естакада, преминаваща над жп коловоза с габарит 1115 cм /700 см пътно платно, 170 см западен и 245 см източен тротоар/. Той ще бъде вдигнат върху подпорни стени с височина 7 метра. В тротоарите са предвидени PVC тръби за бъдещи комуникации, както и осигуряване на захранване на уличното осветление в зоната на надлеза. Настилката върху съоръжението ще е 2 пласта плътен асфалтобетон, полаган директно върху хидроизолацията. Тротоарите ще се обезопасят със стоманен парапет, а в зоната на жп линиите се предвижда и предпазна мрежа.

До миналата година съоръжението трябваше да е подлез, дори имаше избран изпълнител на обекта, но в крайна сметка се оказа, че строителството не може да се започне, защото се нуждае от препроектиране. Основната спънка дойде от НКЖИ, която отказа да разреши спиране на движението по жп линията, докато багерите дълбаят под нея. Предимствата на надлеза са, че той ще глътне по-малко средства и време за направата му, отколкото ако беше останал вариантът подлез. Идеята на кмета Илко Стоянов за финансиране е да кандидатстваме по Плана за възстановяване и устойчивост следващата година, а дотогава проектът ще бъде остойностен.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене