Топ Преса: Редакционен коментар: Необходим ли е двойният аршин, г-н Плевнелиев?

племенника на Плевнелиев

Напоследък наистина стана много мо­дерно да се оплюва всяка институция в държавата. Oснования има, разбира се, но понякога историите се преекспонират, а когато е замесен и „двойният аршин“, ситуацията добива вкус на пелин. Каква е цената на професионализма в Бълга­рия? Има ли той стойност? Защитава ли се от някого? Една злободневна история с реални герои в настояще време, с ре­ални зрители в конкретна държава. Една история на нарушените права. Една исто­рия за изкривената българска действи­телност.

От дни медиите лансират и тиражират случая с племенника на президента – нарушителят с нарушени права. Обръща се подобаващо внимание на Станислав Плевнелиев и трескаво се търси виновен от страна на униформените от МВР Бра­тът на президента пък иронично подмята, че е похвално как полицията се отнася с всички по еднакъв начин.

А необходим ли е двойният аршин, г-н Плевнелиев? Имат ли повече права при­ближените до властта? А трябва ли да се преценяват по различен начин, еднакви прояви на различни хора? Ако наруше­нието бе извършено от „простосмъртен“ младеж, дали сагата би видяла бял свят и широк форум за изява?

„Три пъти мери, един път режи. При това с един и същи аршин“, казва старата българска поговорка. По наш си обичай обаче ние рядко я цитираме цялата, а из­бираме онази част от нея, която отгова­ря на интереса ни към момента. Затова, нека не петним прибързано честта на па­гона, ако искаме да имаме държава със служители, даващи пример за спазване на законността. А законност не се спазва с правене на мили очи на политиците и приближените им.

„Имаше удар от трети полицай, който влезе. Удари ме в бюрото. Господинът по­пита дали аз съм отворкото. След като му отговорих, той реши, че трябва да ме удари. Не съм буйствал, не съм възпрепятствал разследването. Мисля, че не съм предизвикал с нищо ареста си“, обясни Станислав Плевнелиев.

Комисията: Племенникът на Плевнелиев не е бит! Станислав: Напротив, биха ме!

Полицията в Благоев­град приключва днес дис­циплинарната проверка по скандала с племенника на президента Ро­сен Плевнелиев, чийто баща Румен вдигна медиите на крак с обвинението, че са нарушени правата на сина му. Комисиятапроверяващи установи, че Станислав не е бит по време на ареста, има обаче констати­рани известни пропуски при оформяне на документация­та по време назадържането на младежа, заради което ще бъдат наказани 2-ма полицаи. По-рано Румен Плевнелиев зае изненад­ваща позиция по случая. В студиото на „Здра­вей, България“ той подчерта, че няма да генерализира обвиненията си и дори би казал до­бри думи за МВР. „Полицията заслу­жава похвала, че се отнася еднакво с всички. Това, че фамилията не ги спира, означава, че е както в западни­те държави. Имам вяра на полицията. Говорих с шефа на районното упра­вление. Вижда се, че това са хора, които няма смисъл да демонизираме“, категоричен бе Ру­мен Плевнелиев.

Той обясни, че не е наясно дали по­лицаите са имали право да арестуват сина му за отказа да потвърди, че е минал на червен светофар с колата си. Също така Румен Плевнелиев не акцентира върхуоплакването от насилие. „Не бих твърдял, че е чак толкова жестоко бит. Бих казал, че малко са го по­съветвали неподходящо“,

лаконичен бе той. След това обаче посочи истин­ския проблем за него. „На­рушили са му куп права. Не са му дали да се обади набаща си. Той им е казал, че е диабетик. Даже в портмо­нето му е седял документ“, възмути се Румен Плевнелиев, като по-рано добави, че въпреки това полицаите са казали, че не били наяс­но със заболя­ването.

Про­тивно на ре­зултата от дисциплинарната провер­ка, са­мият Станис­лав по­твърди отново,че при арестуване­то си е бил ударен от полицай в бюро. „Имаше удар от трети полицай, кой­то влезе. Удари ме в бюрото.

Господи­нът попи­та дали аз съм отворкото. След като му отговорих, той реши, че трябва да ме уда­ри. Не съм буйствал, не съм възпре­пятствал разследва­нето. Ми­сля, че не съм предизвикал с нищо  арес­та си“, обясни Ста­нислав Плевнелиев. Той се оп­лака, че е бил принуден даподпише документи, чийто смисъл не разбира. „Раз­браха, че съм племенник на Росен Плевнелиев чак към края на арес­та, след което ме накараха пак даподпи­ша доку­ментите и след това ме пуснаха. Не съм споделял нищо за чичо ми“, каза Ста­нислав.

Той добави, че в полици­ята е почувствал, че захарта му се покачва. Казал, че инсулинът му е в ко­лата, но не получил разрешение да го ползва, въпреки че е диабетик.

Топ ПРЕСА вече съобщи за скандал­ния случай. 22-годишният СтаниславПлевнелиев бил тръгнал с лекия си автомобил „Си­троен“ към стадиона в Благоевград заедно с не­гов прия­тел. След като пре­минал кръсто­вището, автомо­билът му е спрян от патрулка заедно с други две коли. Пътните полицаи му каза­ли, че е минал на червен светофар и ще му съставят акт за нарушение на Закона за движе­ние по пътищата. Станислав Плевнелиев започнал да спори с тях, че това не е вярно, тъй като е бил вто­рата от трите спре­ни коли и когато е минал, го е хванал жълт светофар и отказал да подпи­ше акта. Полицаи­те се изнервили, че младежът им опонира и му ка­зали: „Айде кач­вай се в патрулката“, но той отново възразил, че не е престъпник. Тога­ва униформените извадили белез­ниците, сложили ги на ръцете му и подкарали слу­жебната кола към 1 РПУ-Благоев- град, а автомобила на за­държания шофьор заряза­ли на улицата.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене