Липса на кворум отложи избора на Стоян Хаджиев за шеф на Районен съд – Гоце Делчев

Липса на кворум провали заседанието на съдийската колегия на ВСС, на което бе предвидено да се проведе избор на председател на Районен съд – Гоце Делчев. От 12 членове са присъствали само 5-има, като някои от тях са били служебно ангажирани, други в командировка, а трети в отпуск. Така изслушването на съдия Стоян Хаджиев, който е единствен кандидат за административен ръководител на РС – Гоце Делчев, пропадна и ще се проведе в следващо заседание. Кандидатурата му бе подкрепена от колегите му в РС – Гоце Делчев, с които работи от 20 години.

Преди да стане съдия през 2002 г., Стоян Хаджиев е бил две години прокурор в РП – Гоце Делчев и два месеца следовател в Окръжна следствена служба.

От 18 ноември 2021 г. изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на съда е Васко Петров, след като предишният председател Магдалена Жбантова-Стефанова бе преназначена по нейно желание на длъжността съдия.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене