Съдия Емилия Дончева встъпи в длъжност в Окръжен съд – Благоевград

След спечелен конкурс за повишаване от районен в окръжен съдия, днес – 04.10.2022 г., съдия Емилия Дончева встъпи в длъжност.

Съдия Дончева подписа акт за встъпване в длъжност „съдия“ в гражданската колегия на Окръжен съд Благоевград пред председателя на Окръжен съд-Благоевград – съдия Петър Узунов, и.ф. председател на Районен съд-Благоевград – съдия Гюлфие Яхова и магистрати от Окръжния съд.
С назначаването на съдия Дончева се прекратява командироването на съдия Атанас Иванов от Районен съд-Благоевград в Окръжен съд-Благоевград.

Съдия Дончева има повече от 12 години стаж в съдебната система. Три години заседава като младши съдия в Окръжен съд – Благоевград. От 21.10.2013 година до 24.02.2016 година е районен съдия в Районен съд-Сандански, а от февруари 2016 г. до този момент работи в Районен съд-Благоевград.

Колективът на Окръжен съд-Благоевград приветства новия си колега с пожелания за здраве, мъдрост и бъдещи успехи.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене