Утре откриват сезона за лов на дребен и едър дивеч

На 1 октомври се открива новия ловен сезон за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня. В ход е извършването на инструктажи на ръководителите на дружинките по места от съответните структури. Целта е да се напомнят мерките за безопасно транспортиране и боравене с оръжие.
От извършен анализ от предходни ловни сезони са изведени най-честите причини за допускане на инциденти:
– стрелба по шум или неясно видима цел;
– използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;
– неправилно боравене с огнестрелно оръжие;
– самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;
– употреба на алкохол и упойващи вещества.
Някои от основните правила за безопасно поведение са:
– участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят;
– стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети;
– стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника;
– да не се използва оръжието, когато има съмнение за неизправност на механизмите.

Топ преса пожелава наслука на ловците в Неврокопско!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене