Гърмен укротява дерета по проект с Община Босилово

Община Гърмен продължава своето ползотворно сътрудничество със северномакедонската Община Босилово. Партньорството им води до реализиране на успешни проекти, които променят визията и подобряват инфраструктурата в двете общини.

Поредният такъв проект за трансгранично сътрудничество вече е факт. Предстои сключване на договор. Проектът „Ефективна превенция и намаляване на последствията от наводнения в трансграничния район Гърмен-Босилово” ще намали риска от наводнения и замърсяване в пограничните общини. Общата му стойност е 259 221 евро.

От страна на община Гърмен проектът включва канализиране и обезопасяване на дерета в селата Огняново и Гърмен, като за целта са предвидени 147 249 евро. Реализирането на дейностите е със срок до месец септември 2023 година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене