Лесно ли се взема бърз кредит без трудов договор?

В днешни дни пазарът на труда е доста разнообразен. Голяма част от хората работят на граждански договор, осигуряват се сами или пък работят в сивия сектор. Когато им изникне спешна нужда от пари, те много често не могат да вземат кредит от банка, понеже банките не одобряват клиенти без доказуеми доходи. В такава ситуация на помощ идват небанковите финансови институции, които предлагат бързи кредити. Те отпускат така наречения кредит без трудов договор.

Трябва да знаете, че някои кредитни институции, отпускат кредити без доказуеми доходи, а други – не. Работата на граждански договор, получаването на пенсия, майчинство или наем са доказуеми доходи. Ако имате някои от тези видове доходи, можете да получите по-изгодни предложения от кредитните институции.

Какви проверки правят кредитните институции, когато нямате доказуеми доходи?

  • Проверка в ЦКР. В Централния кредитен регистър, който е платформа към БНБ,се пази информация за вашето кредитно поведение през последните пет години. Ако сте имали банкови, небанкови или стокови кредити, които сте просрочвали или изобщо не сте погасявали, кредитната ви история ще е лоша. Това означава, че финансовата институция не може да ви има доверие и вероятно няма да ви одобри за желания заем.
  • Проверка в МВР. За да можете да се възползвате от бързи кредити без трудов договор, трябва да сте български гражданин, да имате навършени поне 18 години и да разполагате с валидна лична карта. Проверката на данните от личната ви карта се прави с цел предотвратяване на измами.

Недостатъци на продукта ‘‘кредит без трудов договор‘‘

Да вземете кредит без да имате доказуеми доходи има някои недостатъци:

1. Първият е, че малка част от фирмите на финансовия пазар отпускат такъв тип заеми. Когато имате малък избор е трудно да направите най-добрия избор.

2. Вторият недостатък е, че сроковете за погасяваме на заема са по-кратки. Когато нямаш доказуем доход, кредитната компания не може да ти се довери напълно, за това се опитва да намали кредитния си риск. Някои фирми, които отпускат кредити без доказан доход, изискват от клиентите си да изплащат задължението на седмични или двуседмични вноски, а не на месечни.

3. По-ниски отпуснати суми. За съжаление кредитните институции предлагат по-малки суми на клиентите, които не могат да докажат доходите си. Това е така понеже, ако клиентът лъже, че все пак получава приходи от някъде, няма да може да върне взетата сума навреме.

4. Допълнителни изисквания. Някой финансови институции могат да ви поискат да предоставите поръчител или лице за контакт, за да намалят кредитния си риск. Допълнителните такси също не са изключени. Когато търсите фирма, която предлага кредит без трудов договор попитайте за всички условия и подробности, касаещи заема.

Да вземете кредит без трудов договор е сравнително лесно, но пък обикновено не е най-изгодният възможен вариант. За да сте сигурни, че взимате правилно решение, проучете фирмата кредитор. Също така четете договора си и се отнасяйте отговорно към задължението си. Добрата кредитна история е предпоставка за изгодни предложения от кредитните компании в бъдеще.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене